NFPA » NFPA Nedir?

NFPA (National Protection Association), şirketimizin de üye olduğu Amerikan Yangından Korunma Kurumu'dur. Bu kurum, ABD'de uygulanması zorunlu olan yangın ve yangın güvenliğini etkiliyen konuların standartlarını belirleyen ve yayınlayan, uygulayıcıyı başlayan bir kuruluştur. Diğer ülkelerin benzeri standart kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında, ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyanın en fazla kaynak gösterilen, itibar edilen ve uygulanan standarttır. 3S Norm serisi pompalar, iki önemli nedenle NFPA'in ilgili standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

NFPA, dünyada en yaygın kullanılan ve özellikle pompa sistemlerinde en ağır koşulları olan standardıdır.

Ülkemizde başta otomatik sprinkler, bina içi yangın dolapları ve bina dışı hidrand sistemi gibi sulu yangın söndürme sistemleri olmak üzere hemen bütün teknolojik sistemler, NFPA standartlarına göre tasarlanmaktadır. Bütünsellik yönünden genel kural olarak bir sistem hangi standarta göre tasarlanmışsa, o sistemde kullanılacak ürünlerin performans özellikleride en aynı standart'a uygun olmalıdır. Tersi durumda tasarımla ürün arasında uyumsuzluk çıkması kaçınılmazdır. 3S NORM serisi pompalar, NFPA'e uygun olduğu için, NFPA standartlarına göre tasarlanmış sulu yangın sistemleri ile (Otomatik Sprinkler, Bİna içi yangın dolabu, Bina dışı hidrand, Baskın püskürtme ve köpük sistemleri) tam uyumlu olarak kullanılabilir.

NFPA 20 (Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps), NFPA'in yangın pompaları ile ilgili standart'ı olup; yangın pompaları ve pompa gruplarının, motor kumanda sistemlerinin ve kullanılması gereken yan elemanlarının özelliklerini, performanslarını ve montaj kurallarını, belirleyen standardıdır.

NFPA yangından koruma konusunda standartlar hazırlayan, kitaplar ve dergiler basan yayınlar yapan bir organizasyon olup, firmaların NFPA standartlarına uygunluğunu onaylayıp belgeleyen bir kuruluş değildir.

Yangından korunma konusunda ürünlerin NFPA ve benzeri standartlara uygunluğunu muayene ve deneylerle inceleyip, belgeleyen, listeleyen(FM,UL gibi) başka kuruluşlar vardır.

NFPA : yangın pompaların özel öneminden dolayı, gerek malzeme özelliklerine, gerekse performans özelliklerine bir standart getirmiştir. Bir yangın pompasının NFPA 20'ye uygunluğunu bu şartların yerine getirilmesini gerektirir. Bu özellikler incelendiğinde genel amaçlı pompalar ile yangın pompaları arasında çok ciddi farkları olduğu görülmektedir. Yangın pompaları; tüm çalışma ömürleri boyunca maksimum güvenililirlik ve net çıkış basınç değerini sağlaması amacına yönelik olarak tasarlanırlar. Genel amaçlı pompalardaki tasarım kriteri ise maksimum verim ve ekonomik işletim özelliğidir.
Her pompa için ayrı kumanda panosu vardır.

Sıfır debide basınç, anma değerinin 1.4 katını geçmez.

1.5 X Anma debisinde, anma basıncının 0.65'inden daha küçük değerlere düşmez.

Emme borusunda hızlar 4.57 m/s'den küçüktür.

Yataklama : en az 5000 saat ömürlü rulman ile olmalıdır.

Pompa çarkı : bronz

Pompa mili : AISI 316 veya AISI 304

Pompa gövdesi : GG-25 pik döküm

Sızdırmazlık : beş sarım yumuşak salmastra ile

Elektrik motorlarının servis faktörü (aşırı yüklenebilme çarpanı)1.15'i geçmemelidir.

Flanşlar DIN 2533 - PN 16 olarak üretilirler.
 

NFPA 20'ye göre,
Yangın pompaları anma debileri
üsteki değerlerden farklı olamaz

Gövde soğutma vanası
Donmaya karşı sızdırıcı vana
Girişte ve çıkışta manometreler
Otomatik hava tahliye vanası
Esnek kaplin
Hızları düşürmek için yakınsak,
ıraksak ara parçalar

Yangın pompalarının basma yükseklikleri NFPA 20 de belirtilmemektedir. Yangın söndürme sisteminin tasarımına bağlı olarak farklı basınçların sağlanması istenebilir.

Tavsiye edilen anma basınçları

30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140 (m)'dir.

3SNORM  Ürünü olan yangın pompa ve grupları NFPA 20'ye uygun, ancak listelenmiş değillerdir.

"06.2002 tarih - 2002 / 4390 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik"

(Yangın pompaları) istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerinin %130 sistem talepleri için kullanılabilir.

Sistemin bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır.

Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50'si yedeklemek şartı ile yeterli yada yedek pompa kullanılacaktır.